[Logo] Eu Terminalen
Lastbil Lagerhyllor Skärgård
Öppet vardagar 07.00 - 16.00
13 april stänger kl 12 (Skärtorsdag)
5-6 juni stängt
23 juni stängt (Midsommar)

Opening hours weekdays 07.00 - 16.00
April 13 closing 12.00 (Maundy Thursday)
June 5-6 closed
June 23 closed (Midsummer)

EU Terminalen

5/7-2010 flyttade EU-terminalen till sina nya lokaler i Strömstad. De nya lokalerna finns på Prästängsvägen 36. Välkomna!

Vi tar hand om hela kedjan från producent till förbrukare vad gäller varans transport, lagring och spedition.

Närheten till E6, som är huvudstråket mellan kontinenten och Norge, samt färjeförbindelsen mellan Strömstad och Sandefjord i Norge, gör att Strömstad har ett strategiskt läge nära EUs yttre gräns.

Våra Öppetider/open -- vardagar/business day 0700 - 1600

English version English version

Flaggkollage Bussgods

Strömstad Weather

Custom clearence assignment (pdf, 76 kB)

Export evidence (pdf, 44 kB)